16.3.2023

08:45-09:00

Zahájení konference

sál Diamant

09:00-09:45

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v graviditě

Moderuje: P. Dulíček (Hradec Králové)


Profylaxe žilní tromboembolické nemoci – doporučený postup ČGPS ČLS JEP (15min)

P. Dulíček (Hradec Králové)

Panelová diskuze (45min)

A. Buliková (Brno), J. Gumulec (Ostrava), E. Drbohlavová (Liberec)

sál Diamant

09:45-10:00

Přestávka

10:00-11:00

Imunitní trombocytopenie

Doporučený postup

Moderuje: T. Kozák (Praha)


Diagnostika a diferenciální ITP: prezentace doporučeného postupu (15min)

T. Kozák (Praha) 

Terapie ITP u dospělých pacientů: prezentace doporučeného postupu (15min)

M. Košťál (Hradec Králové) 

Terapie ITP u gravidních žen: prezentace doporučeného postupu (15min)

J. Gumulec (Ostrava) 

Panelová diskuze (20min)

L. Červínek (Brno), M. Košťál (Hradec Králové), E. Konířová (Praha), A. Hluší (Olomouc), 

J. Gumulec (Ostrava)


sál Diamant

11:00-11:15

Přestávka

11:15-12:15

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci v onkologii

Moderují: P. Tesařová (Praha), S. Vokurka (Plzeň)


Prezentace doporučeného postupu (20min)

P. Tesařová (Praha)

Co se do doporučeného postupu nedostalo (20min)

P. Kessler (Pelhřimov)

Panelová diskuze (20min)

P. Kessler (Pelhřimov), M. Penka (Brno), V. Maňásek (Nový Jičín), J. Cvek (Ostrava), R. Malý (Hradec Králové), J. Hirmerová (Plzeň)


sál Diamant

12:15-12:30

Přestávka

12:30-13:45

Obědové sympozium společnosti NovoNordisk

Management peripartálního život ohrožujícího krvácení

Moderuje: J. Gumulec (Ostrava)


Historie a současnost použití rFVIIa u závažného poporodního krvácení

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Peripartální krvácení z hlediska porodníka

Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Peripartální krvácení a hlavní faktory ovlivňující klinický výsledek

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

sál Diamant

13:45-14:00

Přestávka

14:00-15:00

Antifosfolipidový syndrom - systémové zánětlivé onemocnění

Moderuje: A. Buliková (Brno)


Úvod do problematiky (25min)

A. Buliková (Brno)

Possible non-anticoagulant approaches in APS (25min)

L. Rauova (Philadelphia)

sál Diamant

15:00-15:15

Přestávka

15:15-16:05

Slavnostní Klementova přednáška

Moderují: J. Gumulec (Ostrava), M. Penka (Brno)


Účinnost a bezpečnost antikoagulancií a antiagregancií v kombinaci s dalšími léky

PharmDr. Josef Suchopár 

sál Diamant

16:05-16:20

Přestávka

16:20-17:20

Periprocedurální péče o pacienty s koagulopatií při chronické hepatopatii - panelová diskuze

Moderuje: A. Buliková (Brno)


Změny normálních a alternativních procesů hemostázy u hepatopatie a cost/benefit substituční léčby jako profylaxe či léčby (13min)

A. Buliková (Brno)

Zkušenosti lékaře JIP centra po transplantaci jater (13min)

P. Pavlík (Brno)

Zkušenosti s péčí o pacienty s trombocytopenií u jaterního onemocnění (13min)

S. Fraňková (Praha)

Role tromboelastografie v diagnostice poruch hemostázy u jaterních onemocnění (13min)

P. Smejkal, K. Vaněčková (Brno)

Panelová diskuze

P. Dulíček (Hradec Králové), J. Gumulec (Ostrava), P. Pavlík (Brno), S. Fraňková (Praha), P. Smejkal (Brno)

sál Diamant

17:20-17:30

Přestávka

17:30-18:00

10. výročí vzniku kliniky hematoonkologie FNO a LF OU 

Moderuje: Radek Erben


Kde jsme byli, kde jsme a kde chceme být.....

R. Hájek, J. Gumulec, K. Hašová (Ostrava)

sál Diamant

07:00-09:00

Advisory Board společnosti SOBI (uzavřené jednání)

sál Gold

11:00-12:30

Biobanking

Moderuje: L. Broskevičová (Ostrava)


CNIO-Biobank: a biobank inside a research center (15min)

M.J. Artiga (Španělsko)

Danish National Biobank: population-wide biobank and its role as a research infrastructure (15min)

B. Wilkowski (Dánsko)

Biobanka FN Hradec Králové a pandemie COVID-19 (15min)

M. Beránek (Hradec Králové)

Automatizace uchovávání biologického materiálu a dat pro výzkum hematologických onemocnění (15min)

A. Benešová (Praha)

Biobankování v populačních studiích jako součást výzkumné infrastruktury (15min)

P. Piler (Brno)

Biobanky a jejich role ve vědě – luxus nebo nezbytnost? (15min)

K. Nováková (Brno)

sál Gold

12:40-13:50

Setkání zástupců Center s rozšířenou hematologickou péčí 

(uzavřené jednání)

Moderuje: L. Stejskal (Opava)

sál Gold

15:15-16:15

Monitorace CAR-T lymfocytů (uzavřené jednání)

Moderuje: T. Jelínek (Ostrava)

sál Gold

16:25-17:25

Setkání zástupců hematologických pracovišť MSK (uzavřené jednání)

Moderuje: L. Stejskal (Opava)

sál Gold