17.3.2023

09:00-10:00

Sherlock Holmes (sponzorováno společností Sanofi)

Moderuje: L. Stejskal (Opava)


Případ pro Sherlocka Holmese 1 (15+5min)

L. Semerád (Brno)

Případ pro Sherlocka Holmese 2 (15+5min)

J. Minařík (Olomouc)

Případ pro Sherlocka Holmese 3 (15+5min)

L. Stejskal (Ostrava, Opava)


sál Diamant

10:00-10:15

Přestávka

10:15-11:15

Sympozium společnosti SOBI

ASPAVELI & DOPTELET – nový etalon v léčbě PNH a ITP je zde

Moderuje: J. Gumulec (Ostrava)


Intravaskulární, extravaskulární a průlomová hemolýza u pacientů s PNH (15+3min)

P. Žák (Hradec Králové)

PNH - nevzácné vzácné onemocnění a role inhibice komplementu přípravkem Aspaveli (pegcetakoplan) (15+3min)

J. Čermák (Praha)

Naše zkušenosti s avatrombopagem v léčbě primární imunitní trombocytopenie

L. Červinek (Brno)

sál Diamant

11:15-11:30

Přestávka

11:30-12:30

Trombofilie v roce 2023

Panelová diskuze

Moderují: P. Dulíček (Hradec Králové)


Případ pacienta s trombózou a antikoagulační léčbou: vyšetření trombofilie - proč, kdy, které trombofilie, jakou metodou a interpretace výsledků?

P. Dulíček (Hradec Králové)

Otázky a odpovědi z auditoria: hlasování

P. Dulíček (Hradec Králové)

Komentáře a diskuze expertů 

I. Hrachovinová (Praha), I. Malíková (Praha), J. Úlehlová (Olomouc), P. Kessler (Pelhřimov), E. Drbohlavová (Liberec), R. Malý (Hradec Králové)

sál Diamant

12:30-12:40

Přestávka

12:40-13:50

Intenzivní péče

Moderuje: J. Gumulec (Ostrava)


Neztišitelné krvácení u pacienta po nefrektomii MiT Family (TFE3) translokačního renálního karcinomu (15+2min)

M. Kutěj, M. Káňová, V. Procházka, P. Havránek, P. Jelínek, J. Škarda, J. Gumulec (Ostrava)

Léčba koncentrátem proteinu C z pohledu dětského hematologa (15+2min)

J. Blatný (Brno)

Léčba koncentrátem FXIII z pohledu intenzivisty (15+2min)

V. Černý (Ústí nad Labem)

Substituční léčba železem v graviditě (15+2min)

D. Seidlová (Brno)

sál Diamant

13:50-14:00

Přestávka

14:00-15:00

Přednáškový blok Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Moderuje: R. Procházková (Liberec)


Indikační kritéria trombocytových přípravků (17min)

R. Procházková (Liberec)

Inaktivace patogenů v trombocytech (15min)

Z. Gašová (Praha)

Kryokonzervované trombocyty - výroba a použití v ČR (15min)

D. Kutáč (Praha)

Trombocytové přípravky vždy a snadno? (13min)

Š. Blahutová (Ostrava)

sál Diamant

15:00-15:15

Vyhlášení vítěze koagulačního kvízu a ukončení konference

sál Diamant

08:00-08:45

Setkání s expertem - J. Suchopár (Praha)

Moderuje: Z. Kořístek (Ostrava)

Lékové interakce v každodenní klinické praxi

sál Gold

08:45-09:00

Přestávka

09:00-10:00

AML: novinky v klasifikaci a léčbě, sdílená péče o pacienty

Moderují: P. Žák (Hradec Králové), M. Brejcha (Nový Jičín), Z. Kořístek (Ostrava)


ELN klasifikace 2022: nové paradigma pro diagnostiku a léčbu? (10+2min)

Z. Kořístek (Ostrava)

Intenzivní léčba AML: současné trendy (10+2min)

P. Žák (Hradec Králové)

Neintenzivní léčba AML: moderní přístup nejen k paliaci (10+2min)

Z. Kořístek (Ostrava)

Sdílená péče AML – jak dál - diskusní panel (24min)

P. Žák, M. Brejcha, Z. Kořístek

sál Gold

10:00-10:15

Přestávka

10:15-11:15

Monoklonální gamapatie

Moderuje: R. Hájek (Ostrava)


Novinky z ASH 2022 (15+5min)

T. Kříž (Plzeň)

Zásadní vývoj u mnohočetného myelomu z pohledu CMG (10+2min)

R. Hájek (Ostrava)

Průtoková cytometrie jako nepostradatelná součást péče o pacienty s myelomem (10+2min)

O. Souček (Hradec Králové)

Teclistamab - první BCMAxCD3 bispecifická protilátka dostupná v ČR (10+2min) (sponzorováno společností Janssen)

T. Jelínek (Ostrava)

sál Gold

11:15-11:30

Přestávka

11:30-12:30

CLL

Moderuje: J. Zuchnická (Ostrava)


Výběr vhodné léčby pro CLL pacienta v roce 2023 (16+4min)

M. Doubek (Brno)

Riziko infekcí u chronické lymfocytární leukémie (16+4min)

M. Brejcha (Nový Jičín)

BTKi v léčbě CLL a Richterovy transformace (16+4min)

M. Šimkovič (Hradec Králové)

sál Gold

12:30-12:45

Přestávka

12:45-13:45

Léčba polycythemia vera - pro a proti

Moderuje: L. Stejskal (Ostrava, Opava)


Léčba polycythemia vera pegylovaným interferonem - pro a proti (15+5min)

P. Bělohlávková (Hradec Králové) 

 Léčba polycythemia vera JAK inhibitorem - pro a proti (15+5min) 

(sponzorováno společností Novartis)

L. Stejskal (Ostrava, Opava) 

Přehled aktuální léčby polycythemia vera v ČR - Projekt Besremi a analýza z registru MIND (15+5)

N. Podstavková (Brno)

sál Gold

13:45-14:00

Přestávka

14:00-15:00

Lymfomy

Moderuje: J. Ďuraš (Ostrava)


Difuzní velkobuněčný B-lymfom - novinky a posun v terapii v roce 2023 (15+5min)

D. Belada (Hradec Králové) 

Folikulární lymfom a mantle cell lymfom - novinky a posun v terapii v roce 2023 (20+5min) 

D. Maláriková, M. Trněný (Praha) 

Další klinické jednotky - novinky v roce 2023 (10+5min) 

J. Ďuraš (Ostrava)

sál Gold