Program

Kongresová aplikace s programem


Hlavní témata

Pařízkovy dny (lékařská sekce)

  • Interdisciplinární spolupráce v oblasti trombózy a hemostázy

Podrobný program

Pařízkovy dny (sesterská sekce)

  • Moderní postupy v ošetřovatelské péči z pohledu pacienta a z pohledu sestry

Paliativní péče

  • Nové výzvy pro mezioborovou spolupráci

Podrobný program