Sál Diamant

18:00 Vrozené a získané poruchy funkce trombocytů
P.Kessler (Pelhřimov)
Kontrola účinnosti protidestičkové léčby pomocí agregačních metod, 20´
J.Bílková (Praha)
Využití monitoringu protidestičkové léčby v klinické praxi, 20´
L.Bultasová (Plzeň)
Zvýšený efekt antiagregační léčby a jeho důsledky, 10´
P.Bradáčová (Ústí nad Labem), L. Slavík (Olomouc)
Naše skúsenosti s vyšetrením agregácie trombocytov u pacientov liečených DOAC, 15´
J.Žolková (Martin)
Kontrola kvality testů primární hemostázy - najdeme společnou cestu? 15´
M.Pilnáčková, I.Fátorová, V.Dytrychová (Hradec Králové)