Sál Gold

14:00 Jednání výboru ČSTH ČLS JEPJ.Gumulec
Uzavřené jednání (hybridní forma)

15:30 Přestávka

16:00 THunder35 - Stream (hybridní forma)
Trombocytopenie z různých úhlů pohledu
I.Demel, E.Drbohlavová, J.Gumulec
Úvod, 3'
J.Gumulec (Ostrava)
Trombocytopenie v krevním obraze, 10'
V.Vyšínová - morfologická laboratoř (Praha)
Když se snoubí antifosfolipidové protilátky a imunitní trombocytopenie u těhotné, 10'I.Demel - klinická hematologie (Ostrava)
Jak vést antiagregační a/nebo antikoagulační léčbu u pacienta s nestabilním počtem trombocytů? 10'J.Vrtal - kardiologie (Ostrava)
Když riziko je 1:500 000... a přesto se to u rodičky stane, 10'
Q.G.Nguyenová - intenzivní péče (Praha)
HELLP syndrom? 10'
T.Romanová, J.Máca, M.Duksa - intenzivní péče (Ostrava)

 
17:30 Přestávka

 
18:00 Český národní hemofilický program
J.Blatný
Uzavřené jednání (hybridní forma)