Interaktivní workshop

Mezigenerační komunikace na pracovišti

Mgr. Martina Vaštylová


Termín konání: 16.3.2023

Místo setkání: salonek Antracit

Čas: 13.00-14.00 hodin

Kapacita: 20 účastníků

Přihlášení v rámci registračního formuláře (nutné!), účast bez poplatku

Anotace:

Jaké jsou charakteristiky jednotlivých generací, které se na pracovišti potkávají? Co je pro ně osobně i pracovně důležité? Jaké přednosti a nedostatky, či chcete-li "slabé stránky", ve vztahu k práci a kolegům/ kolegyním dokážeme pojmenovat? Jaké potřeby v komunikaci dokážeme identifikovat? V čem jsme schopni se napříč generacemi pochopit? A je možné komunikaci měnit tak, abychom se cítili/y spokojenější, dokázali/y konstruktivně řešit problémy? Na tyto otázky budeme v rámci workshopu, který bude zahrnovat krátkou prezentaci a prostor pro společné přemýšlení, otevřený nehodnotící dialog, hledat odpovědi.

Chci Vás k tomu srdečně pozvat.