XXX. PAŘÍZKOVY DNY                                  V. OSTRAVSKÁ KONFERENCE PALIATIVNÍ PÉČE

20.-22. března 2024

Clarion Congress hotel Ostrava

Pořadatel

HANZO Production, spol. s r.o.

Za odborné garance

Klinika hemato-onkologie FN Ostrava

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


pod záštitou

České hematologické společnosti ČLS JEP

České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

České myelomové skupiny

Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP)