XXX. PAŘÍZKOVY DNY                               V. OSTRAVSKÁ KONFERENCE PALIATIVNÍ PÉČE

20.-22. března 2024

Clarion Congress hotel Ostrava
Harmonogram odborné části konference


20.3.2024: 1. konference THunder 35

20.-22.3.2024: XXX. Pařízkovy dny - lékařská sekce

21.3.2024: XXX. Pařízkovy dny - sesterská sekce

22.3.2024: V. ostravská konference paliativní péče


Harmonogram společenské části konference 

(nutné přihlášení v rámci registrace na konferenci; aktivity společenské části konference nejsou financovány z prostředků vystavujících farmaceutických a ostatních společností)20.3.2024: Večeře pro účastníky konference 


21.3.2024: Rock and Roll Garage Club Ostrava (společenský večer, zahájení 20.00h); cena 600.-Kč


Pořadatel

HANZO Production, spol. s r.o.

Za odborné garance

Klinika hemato-onkologie FN Ostrava

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


pod záštitou

České hematologické společnosti ČLS JEP

České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

České myelomové skupiny

Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP)