Program - 1. konference THunder 35

(20. března 2024, sál Gold)


Soubor prezentovaných a diskutovaných kazuistik


1/ Trombocytopenie v krevním obraze 

Ing. Veronika Vyšínová, ÚHKT Praha, Morfologicko-cytochemická laboratoř

2/ Když se snoubí antifosfolipidové protilátky a imunitní trombocytopenie u těhotné

MUDr. Ivo Demel, Klinika hematoonkologie FN Ostrava

3/ Jak vést antiagregační a/nebo antikoagulační léčbu u pacienta s nestabilním počtem trombocytů?

MUDr. Jiří Vrtal, Ph.D., Interní a kardiovaskulární klinika FN Ostrava

4/ Když riziko je 1:500 000... a přesto se to u rodičky stane

MUDr. Quynh Giang Nguyenová, KARIM VFN Praha