Středa, 20.3.2024

Sál Diamant

18.00

Vrozené a získané poruchy funkce trombocytů

Moderuje: P. Kessler (Pelhřimov)

Kontrola účinnosti protidestičkové léčby pomocí agregačních metod (20 min.)

J. Bílková (Praha)

Využití monitoringu protidestičkové léčby v klinické praxi (20 min.)

L. Bultasová (Plzeň)

Zvýšený efekt antiagregační léčby a jeho důsledky (10 min.)

P. Bradáčová (Ústí nad Labem), L. Slavík (Olomouc) 

Naše skúsenosti s vyšetrením agregácie trombocytov u pacientov liečených DOAC (15 min.)

J. Žolková (Martin) 

Kontrola kvality testů primární hemostázy - najdeme společnou cestu? (15 min.)

M. Pilnáčková, I. Fátorová, V. Dytrychová (Hradec Králové) 

19.30

Přestávka

20.00

Společná večeře - Benada restaurant

Sál Silver

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

18.00

Advisory Board Roche - PNH

UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ

19.30

Přestávka

Čtvrtek, 21.3.2024

Sál Silver

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

07.00

Advisory Board Novartis 1

UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ

08.30

Přestávka

Sál Antracit

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

07.00

Advisory Board Novartis 2

UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ

08.30

Přestávka

Sál Gold

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

07.00

Advisory Board TAKEDA - rADAMTS13

UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ

08.30

Přestávka

09.45

CAR-T cell: breakfast meeting with prof. Jecko Thachil

Moderated by J. Mihalyová (Ostrava)

ICANS in a young patient (15 min.)

M. Kaščák (Ostrava)

ICANS in an elderly patient (15 min.)

K. Hradská (Ostrava)

Is ICANS associated with an increased risk of thrombosis? (15 min.)

J. Thachil (Manchester, UK)

Moderated discussion among all participants

10.45

Přestávka

11.00

Biobanking

Moderuje: L. Broskevičová (Ostrava) 

Spolupráce Biobanky LF a FN Plzeň na onkologickém výzkumu (10 min.)

M. Karlíková (Plzeň)

Bio-bankování vzorků pro vědecké projekty v IKEM (15 min.)

P. Stávek (Praha) 

Technologické trendy ve vybavení biobank: posun směrem k efektivitě a spolehlivosti (15 min.)

D. Janda (Promedica) 

Robotické skladovací systémy ASKION

J. Šefl (Lineq)

12.00

Oběd

15.50

Setkání zástupců hematologických pracovišť Moravskoslezského kraje

Moderuje: L. Stejskal (Opava)

UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ - hybridní forma 

16.20

Přestávka

15.50

Setkání Center s rozšířenou hematologickou péčí

Moderuje: L. Stejskal (Opava)

UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ - hybridní forma 

17.35

Konec programu

Sál Diamant

LÉKAŘSKÁ SEKCE

08.45

Slavnostní zahájení konference

09.30

Přestávka

09.45

Antitrombotické zajištění žen v průběhu těhotenství, za porodu a v šestinedělí

Moderuje: E. Drbohlavová (Liberec)

P. Dulíček (Hradec Králové), A. Buliková (Brno), J. Hirmerová (Plzeň), R. Malý (Hradec Králové) 

Úvod do problematiky

E. Drbohlavová (Liberec)

Popis jednoho případu a diskuze

E. Drbohlavová (Liberec)

Popis jiného případu a diskuze

E. Drbohlavová (Liberec)

Diskuze a shrnutí

E. Drbohlavová (Liberec)

10.45

Přestávka

11.00

Antifosfolipidový syndrom

Moderuje: A. Buliková (Brno), L. Rauova (Philadelphia) 

Patofyziologie APS - je něco jinak? (15 min.)

L. Rauova (Philadelphia, USA)

ACR/EULAR 2023 klasifikační kritéria antifosfolipidového syndromu (doména 1-6), co je jinak? (15 min.)

A. Buliková (Brno) 

ACR/EULAR 2023 klasifikační kritéria antifosfolipidového syndromu (doména 8) - co je jinak respektive stejně a jak jsme na tom aktuálně v ČR (15 min.)

I. Stiborová, D. Jílek (Ústí nad Labem) 

Diskuze a shrnutí

A. Buliková (Brno)

12.00

Oběd

12.30

Periprocedurální péče, stavění krvácení a pravidla pro používání antitrombotik u pacientů s poruchami hemostázy při jaterním onemocnění

Moderuje: J. Gumulec (Ostrava)

S. Fraňková (Praha), I. Tachecí (Hradec Králové), J. Cyrany (Hradec Králové), V. Černý (Praha), R. Malý (Hradec Králové), K. Vaníčková (Brno) 

Periprocedural care and treatment of bleeding in patients with liver disease (20 min. + 5 min.)

J. Thachil (Manchester, UK) 

Úvod a význam laboratorního vyšetření pro predikci rizika periprocedurálního krvácení (8 min. + 4 min.)

J. Gumulec (Ostrava)

Význam úpravy patologických výsledků laboratorních testů pro snížení intenzity periprocedurálního krvácení (8 min. + 4 min.)

V. Černý (Praha)

Péče o pacienty s aktivním krvácením (8 min. + 4 min.)

J. Cyrany (Hradec Králové)

Jsou pacienti s cirhózou ohroženi venózní tromboembolickou nemocí? (8 min. + 4 min.)

R. Malý (Hradec Králové)

Role ROTEM pro stratifikaci rizika a léčbu krvácení u pacientů s poruchami hemostázy při jaterním onemocnění (8 min. + 4 min.)

K. Vaníčková (Brno)

Shrnutí (1 min.)

J. Gumulec (Ostrava)

14.00

Přestávka

14.15

Klementova přednáška

Moderuje: J. Gumulec (Ostrava)

Historie a současnost léčby hemofilie

J. Blatný (Brno, Bratislava)

15.15

Přestávka

15.30

Periprocedurální péče a stavění krvácení u pacientů s protidestičkovou léčbou

Moderuje: J. Bláha (Praha) 

Z. Moťovská (Praha), P. Hon (Ostrava), R. Malý (Hradec Králové), T. Kučera (Hradec Králové), P. Kessler (Pelhřimov) 

Proč jako kardiolog antiagregaci potřebuji?

Z. Moťovská (Praha) 

Proč ji potřebuji já neurolog?

P. Hon (Ostrava) 

Co a jak jako anesteziolog řeším?

J. Bláha (Praha) 

Co s tím jako traumatolog můžu udělat? 

T. Kučera (Hradec Králové) 

Jak jako hematolog můžu pomoci? 

P. Kessler (Pelhřimov) 

16.30

Přestávka

16.45

Periprocedurální péče a stavění krvácení u pacientů s antikoagulační léčbou 

Moderuje: P. Dulíček (Hradec Králové) 

Z. Moťovská (Praha), R. Herzig (Hradec Králové), J. Hirmerová (Plzeň), J. Cyrany (Hradec Králové), T. Kučera (Hradec Králové), V. Černý (Praha) 

Úvod do problematiky

V. Černý (Praha)

Shrnutí 

P. Dulíček (Hradec Králové)

17.45

Konec programu

Pátek, 22.3.2024

Sál Antracit

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

07.00

SOBI

UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ

08.45

Přestávka

Sál Silver

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

07.45

Registr ITP

UZAVŘENÉ JEDNÁNÍ - hybridní forma

08.45

Přestávka

Sál Gold

HEMATOONKOLOGICKÁ SEKCE

07.45

Sherlock Holmes (sponzorováno Sanofi)

Moderuje: L. Stejskal (Opava, Ostrava)

Případ 1 (15 min.)

V. Sandecká (Brno)  

Případ 2 (15 min.)

I. Demel (Ostrava) 

Případ 3 (15 min.)

J. Minařík (Olomouc)  

08.45

Přestávka

09.00

Refrakterita k transfuzi trombocytů: jak ji diagnostikovat a zvládat v České republice? 

Moderuje: Z. Kořístek (Ostrava), H. Lejdarová (Brno) 

Refrakterita k transfuzi trombocytů – příčiny a jak postupovat (20 min.)

N. Cíchová, H. Lejdarová (Brno)

Laboratorní vyšetření pacientů refrakterních k trombocytům a vyhledávání vhodných dárců (20 min.)

L. Janků, H. Lejdarová (Brno)  

Diskuze a shrnutí

Z. Kořístek (Ostrava) 

10.00

Přestávka

Post ASH - mnohočetný myelom a amyloidóza

Moderuje: J. Minařík (Olomouc), R. Hájek (Ostrava)

Nový standard léčby pro NDMM s využitím anti CD-38 monoklonálních protilátek (výsledky studií EMN17 a EMN24) (15 min.)

T. Popková (Ostrava) 

Účinnost tripletů na bázi lenalidomidu v reálné praxi (15 min.)

J. Minařík (Olomouc) 

Bispecifické protilátky - klinické studie vs. "real-word evidence" (15 min.)

R. Hájek (Ostrava)  

Novinky v léčbě AL amyloidózy (15 min.)

L. Muroňová (Ostrava)   

11.15

Přestávka

11.30

1. linie léčby Polycythemia Vera 

Satelitní sympozium společnosti AOP Orphan Pharmaceuticals  

Moderuje: M. Penka (Brno)  

Ropeginterferon alfa 2-b - lék volby v terapii pravé polycytémie nízkého rizika?

N. Podstavková (Brno) 

Efekt ropeginterferonu při léčbě adolescentů s pravou polycytémií

D. Pospíšilová (Olomouc)   

Má cytoredukční terapie své místo u nízkorizikových pacientů s pravou polycytemií? 

Moderovaná diskuze všech zúčastněných  

12.30

Přestávka

12.45

Post ASH - Myelofibróza a paroxysmální noční hemoglobinurie

Moderuje: J. Čermák (Praha) 

Post-ASH Myelofibróza (20 min.)

L. Stejskal (Opava, Ostrava) 

Paroxysmální noční hemoglobinurie (20 min.)

J. Čermák (Praha) 

13.45

Přestávka

14.00

Myelodysplastický syndrom a akutní leukémie

Moderuje: Z. Kořístek (Ostrava) 

Myelodysplastický syndrom (20 min.)

J. Čermák (Praha) 

Akutní leukémie (20 min.)

Z. Kořístek (Ostrava) 

15.00

Konec programu

Sál Platinum

LABORATORNÍ SEKCE

09.00

Hemostáza I

Moderuje: I. Hrachovinová (Praha), L. Slavík (Olomouc)

Antitrombin - úskalí při vyšetřování (18 min.)

I. Hrachovinová (Praha) 

Co jsou to lupoidní antikoagulancia? (18 min.)

L. Slavík (Olomouc) 

Rozdílná trombogenicita LA (18 min.)

P. Bradáčová (Ústí nad Labem) 

10.00

Přestávka

10.15

Hematologická morfologie I 

Moderuje: D. Mikulenková (Praha), J. Zuchnická (Ostrava)

Hematologická morfologie na Pařízkových dnech – ohlédnutí (12 min.)

J. Zuchnická (Ostrava)

Morfologie AML z pohledu WHO klasifikace z roku 2022 (30 min.)

D. Mikulenková, V. Campr (Praha) 

Kazuistika "MDS?" (12 min.)

R. Šimečková (Praha)

11.15

Přestávka

11.30

Hematologická morfologie II 

Moderuje: I. Fátorová (Hradec Králové), D. Starostka (Havířov)  

Zajímavá morfologická kazuistika (15 min.)

I. Fátorová (Hradec Králové)

Mastocytóza u mladého pacienta - kazuistika (15 min.)

J. Juráňová (Olomouc) 

Od mikroskopu k digitální morfologii a umělé inteligenci (18 min.)

D. Starostka (Havířov) 

12.30

Přestávka

12.45

Hemostáza II

Moderuje: I. Malíková (Praha), P. Sadílek (Hradec Králové)

Koagulační změna u mnohočetného myelomu (18 min.)

K. Chasáková (Havířov) 

Antikoagulační léčba – cesta od warfarinu k NOAC (18 min.)

I. Malíková (Praha) 

Monitorování antikoagulační léčby – možnosti a úskalí (18 min.)

P. Sadílek (Hradec Králové) 

13.45

Přestávka

14.00

Minulost, přítomnost a budoucnost laboratorní hematologie

Moderuje: M. Pulcer (Ostrava), L. Slavík (Olomouc)

Od Bűrkerovy komůrky a háčkového principu k automatizovaným linkám (18 min.)

L. Slavík (Olomouc) 

Informační technologie, aneb možnosti laboratorních informačních systémů (15 min.)

A. Kuzník, M. Vlach (Ostrava) 

A bez akreditace to dneska (fakt) nejde (15 min.)

M. Pulcer (Ostrava) 

15.00

Konec programu