Program

IV. ostravská konference paliativní péče

17.3.2023

Sál Platinum

09.00    Blok 1

              J. Kušnírová, M. Koňařík (Ostrava)

Podpora rodiny v paliativní péči z pohledu poradce pro pozůstalé (30')

R. Bužgová (Ostrava)

Rozhodování o zdravotní péči v závěru života (30')

J. Kuře (Olomouc)

10.00   Přestávka

10.15     Blok 2

             J. Kušnírová, M. Vzorková (Ostrava)

Perinatální paliativní péče - etické otazníky (30')

M. Chvílová Weberová (Havlíčkův Brod)

Rozvoj paliativní péče v hematologickém centru (30')

M. Kouba (Praha)

11.15     Přestávka

11.30    Blok 3

             M. Koňařík, V. Tomiczek (Ostrava)

Komunikace o smrti: mluvíme s pacienty o smrti? (30')

N. Špatenková (Paseka)

Co nikdy neříkejte pozůstalým (30')

A. Radomská (Havířov)

12.30    Přestávka

12.45    Blok 4

             M. Lazárová (Ostrava), A. Radomská (Havířov)

Úskalí paliativní péče v kardiologii (30')

M. Lazárová (Ostrava)

Kaplan v paliativní péči - chtěné i složité "zboží" (30')

V. Vurst (Olomouc)

14.00    Blok 5

             M. Koňařík, M. Vzorková (Ostrava)

Počátky specializované péče na KHO FNO (20')

O. Šušol (Ostrava)

Domácí paliativní péče - když dva (ne)dělají totéž (20')

A. Cetlová (Brno)

Vliv zdravotního stavu pacienta a jiných aspektů na zdravotní personál (10')

J. Jursa (Frýdek Místek)

Aromaterapie v hospicové péči (10')

Š. Staňková, M. Sikorová (Frýdek Místek)

15.00    Konec programu

Změna programu vyhrazena