Program - Pařízkovy dny

Sesterská sekce

čtvrtek, 21. března 2024, sál Platinum


Program


9.30 Slavnostní zahájení sesterské sekce

9.45 Blok I - Hovory nejen s pacienty

Moderuje: K. Hašová, M. Koňařík (Ostrava)

Slavnostní přednáška Márie Dobešové

Palliative Care in Hematology – talking about the elephant in the room (30 min. + 10 min.)

M. C. Fliedner (Zurich)

Klub pacientů mnohočetný myelom, kdo jsme a kam jdeme (20 min.)

A. Onderková (Brno)

Životní příběh pacientů (15 min. + 5 min.)

M. Dušek, R. Konečná (Děčín, Ostrava)

11.15 Přestávka

11.30 Blok II - Normální den na hematoonkologii

Moderuje: H. Cieslarová, J. Pěgřímková (Ostrava)

Výsledky očkování proti SARS-CoV-2 u pacientů s krevními nádory - zkušenosti jednoho centra (15 min.)

O. Šušol (Ostrava)

Riziko dotyku (15 min.)

A. Vylíčilová (Ostrava)

Pohybová aktivita na hematoonkologii FN Ostrava (15 min.)

D. Toman, L. Kolková (Ostrava)

Vyšetření temporomandibulárního kloubu na KNM (15 min.)

M. Blaževič, J. Mrózek, M. Havel (Ostrava)

Využití PICC k alogenní transplantaci (10 min.)

H. Baumruková, Š. Humlová, L. Pacnerová (Plzeň)


12.40 - 13.30 Oběd + prezentace posterů

K. Hašová (moderátor) - komentování posterů, hlasování o nejlepší poster

 

13.30 Blok III - Novinky v ošetřovatelství

Moderuje: S. Puczoková, D. Bestová,  (Ostrava)

Ošetřovatelská péče u pacienta po podání Car terapie (kazuistika) (15 min.)

D. Brojáčová, E. Berilová (Hradec Králové)

Využití monoklonálních protilátek v hematoonkologii (15 min.)

H. Cieslarová, K. Gryczová (Ostrava)

Aplikace kontrastních látek intravenózně při CT vyšetření (15 min.)

M. Smutná, I. Constantine, M. Pomaki (Ostrava)

Hematologická léčba a sexuální život (15 min.)

J. Pěgřímková, L. Kolková, V. Kremlová (Ostrava)

Vyšetření dopaminových transporterů pomocí DaTSCANu (15 min.)

J. Mrózek, M. Blaževič, V. Račková, H. Dombková, M. Havel (Ostrava)

14.45 Přestávka

14.45 - 16.30

Workshop Sebepéče (pouze pro předem přihlášené)                       (Salonek Silver)

Moderuje: L. Lazecká (Ostrava)

"Syndromem vyhoření jsou ohroženi zaměstnanci v pomáhajících profesích a zdravotníci zejména. Ve workshopu budeme společně přemýšlet nad tím, jak v práci nevyhořet, jaké techniky a metody jsou nejúčinnější v prevenci a co dělat a jak si pomoct, když už cítíme, že na pokraji syndromy vyhoření jsme."