Program

Pařízkovy dny - sesterská sekce

16.3.2023

Sál Platinum

09.00   Zahájení sekce zdravotních sester

09.15    Slavnostní přednáška Márie Dobešové

Meeting the needs of Adolescents/ Young Adults with cancer - what's different? (on-line) (30')

M. Cable, UK

09.45   Přestávka

10.00    Pacientské organizace

             K. Hašová, M. Koňařík (Ostrava)

Přání a realita pacientské organizace (20')

J. Pelouchová (Praha)

Uspořádání času přinese sílu (10')

E. Fižová (Ostrava)

Zkušenosti Mobilního hospice Strom života s péčí o hemato onkologicky nemocné, spolupráce s HOK FN Olomouc (30')

S. Tvrdoň, R. Urbanová (Strom života)

PRES syndrom: příběh Katherinky (15')

H. Činčilová, P. Šestáková (Ostrava)

11.20    Přestávka

11.35    Cévní vstupy v naší praxi

             K. Horáková, J. Pěgřímková (Ostrava)

Indikátor kvality - Cévní vstupy na KHO (15')

K. Hašová, M. Koňařík, K. Horáková (Ostrava)

Založení a vývoj PICC týmu ve FN Ostrava (15')

I. Constantine, A. Polanská (Ostrava)

Sjednocené pracovní postupy v oblasti intenzivní péče napříč všemi obory ve VFN Praha (15')

J. Doležal, K. Fábry (Praha)

Dosavadní zkušenosti s PICC na IHOK (15')

L. Fínová, J. Kalodová Hadačová (Brno)

12.35    Přestávka

12.50   Obědová posterová sekce

             K. Hašová (Ostrava)

13.30    Přestávka

13.45    Buněčná terapie

             M. Kolínková, L. Brusová (Ostrava)

Význam ECP u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk (15')

P. Vodičková (Plzeň)

Můžeme předběhnout CRS? (15')

H. Cieslarová, K. Gryczová (Ostrava)

Autologní transplantace krvetvorby u roztroušené sklerózy

L. Křáková, V. Zahradníková

Naše zkušenosti s nefaktorovou profylaktickou léčbou u hemofilie (15')

M. Carbolová, R. Hrdličková, M. Štaffová (Ostrava)

14.45    Přestávka

15.00    Workshop

Fyzioterapie na Klinice hematoonkologie

D. Toman, L. Šopová (Ostrava)

16.30    Konec programu

Změna programu vyhrazena

Posterová sekce

01

Indikátor kvality - Lokální známky zánětu v okolí inzerce CŽK

Hašová K., Koňařík M., Horáková K.

02

Dětská podpůrná a paliativní péče Kliniky dětského lékařství FN Ostrava

Kuzníková I., Broďáková T., Pavlíček J., Trávníček B., Coufalová J., Pavlíčková E., Krchňáková T.

03

Regeneracyjne możliwości ludzkiego organizmu, czyli zastosowanie osocza bogatopłykowego i fibryny bogatopłytkowej w medycynie regeneracyjnej i estetycznej

Kostka A., Borodzicz A., Krzemińska S.

04

Emocje i uczucia pielęgniarek związane z umieraniem i śmiercią pacjentów

Krzemińska S., Kostka A., Borodzicz A.

05

Studium przypadku leczenia rany z zastosowaniem metody biochirurgii

Borodzicz A., Krzemińska S., Kostka A.

06

Pacient s diabetes mellitus a PET/CT

Kuhejdová J., Molnárová T., Smolková K., Havel M.

07

Mají studenti 1. ročníku LF OU dostatečné znalosti o kybernetické bezpečnosti?

Materová H., Golisová J., Sochorová H., Havlová G.

08

Aggregometer Thrombomate XRA – First Demo Installation in the Czech Republic

Pulcer M., Kupková N., Recová L., Šajtarová K., Bednářová L., Stejskal D.

09

Využití PICC katétrů v ambulantní péči na Klinice hematoonkologie FNO

Bestová D., Erteltová M., Sikorová G.

10

FNO – Centrum pro léčbu hemangiomu

Rúberová Z., Skibová I., Rúberová Z.

11

Cesta autologní transplantací krvetvorných buněk u mnohočetného myelomu

Kučerová V., Kucejová K.

12

Dlhodobá, paliatívna a následná starostlivosť na Slovensku

Laurinc M., Gondárová-Vyhničková H., Haladová Z., Popundová R.

13

Péče o dutinu ústní při mukozitidě

Martínková M., Mokrošová K., Vingárková M.

14

Radiologičtí asistenti a jejich praktická příprava na budoucí povolání

Golisová J., Materová H., Kraft O., Havlová G., Havel M.

15

Průvodce alogenní transplantací krvetvorných buněk

Puczoková S., Hermannová A., Němcová J.

16

Rehabilitace na hematoonkologii

Horák A., Andrejko J., Toman D., Kolínková M., Šopová L.

17

Jak správně používat ochranné rukavice ve zdravotnictví

Vylíčilová A.

18

Diferencovaná diagnostika mozkového lymfomu

Pomaki M., Bugaj J. Hanzlíková P.

19

ISO 15 189 v Point of care testing: Trombelastografie "full" elektronizace

Hanzelková V., Plíhalová N., Zamrazilová M., Krnáčová A.