Sál Diamant

8:45 Slavnostní zahájení konference

 
9:30 Přestávka

 
9:45 Antitrombotické zajištění žen v průběhu těhotenství, za porodu a v šestinedělí
Moderuje E.Drbohlavová (Liberec)
P.Dulíček (Hradec Králové), A.Buliková (Brno), J.Hirmerová (Plzeň), R.Malý (Hradec Králové)Úvod do problematiky
E.Drbohlavová (Liberec)
Popis jednoho případu a diskuze
E.Drbohlavová (Liberec)
Popis jiného případu a diskuze
E.Drbohlavová (Liberec)
Diskuze a shrnutí
E.Drbohlavová (Liberec)

 
10:45 Přestávka

 
11:00 Antifosfolipidový syndrom
A.Buliková (Brno), L.Rauova (Philadelphia)
Patofyziologie APS - je neco jinak? 15'
L.Rauova (Philadelphia, USA)
ACR/EULAR 2023 klasifikační kritéria antifosfolipidového syndromu (doména 1-6), co je jinak? 15'
A.Buliková (Brno)
ACR/EULAR 2023 klasifikační kritéria antifosfolipidového syndromu (doména 8) - co je jinak respektive stejně a jak jsme na tom aktuálně v ČR, 15'
I.Stiborová, D.Jílek (Ústí nad Labem)
Diskuze
Moderuje A.Buliková (Brno)
Shrnutí
A.Buliková (Brno)

12:00 Oběd

 
12:30 Periprocedurální péče, stavění krvácení a pravidla pro používání antitrombotik u pacientů s poruchami hemostázy při jaterním onemocnění
Moderuje J.Gumulec (Ostrava)
S.Fraňková (Praha), I.Tachecí (Hradec Králové), J.Cyrany (Hradec Králové), V.Černý (Praha), R.Malý (Hradec Králové), K.Vaníčková (Brno)Periprocedural care and treatment of bleeding in patients with liver disease, 20' + 5'
J.Thachil (Manchester, UK)
Úvod a význam laboratorního vyšetření pro predikci rizika periprocedurálního krvácení, 8'+ 4'
J.Gumulec (Ostrava)
Význam úpravy patologických výsledků laboratorních testů pro snížení intenzity periprocedurálního krvácení, 8'+ 4'
V.Černý (Praha)
Péče o pacienty s aktivním krvácením, 8'+ 4'
J.Cyrany (Hradec Králové)
Jsou pacienti s cirhózou ohroženi venózní tromboembolickou nemocí?, 8'+ 4'
R.Malý (Hradec Králové)
Role ROTEM pro stratifikaci rizika a léčbu krvácení u pacientů s poruchami hemostázy při jaterním onemocnění, 8'+ 4'
K.Vaníčková (Brno)
Shrnutí, 1'
J.Gumulec (Ostrava)

 
14:00 Přestávka

 
14:15 Klementova přednáška
J.Gumulec (Ostrava)
Historie a současnost léčby hemofilieJ.Blatný (Brno, Bratislava)15:15 Přestávka

15:30 Periprocedurální péče a stavění krvácení u pacientů s protidestičkovou léčbouModeruje J.Bláha (Praha)
Z.Moťovská (Praha), P.Hon (Ostrava), R.Malý (Hradec Králové), T.Kučera (Hradec Králové), P.Kessler (Pelhřimov)Proč jako kardiolog antiagregaci potřebuji?
Z.Moťovská (Praha)
Proč ji potřebuji já neurolog?
P.Hon (Ostrava)
Co a jak jako anesteziolog řeším?
J.Bláha (Praha)
Co s tím jako traumatolog můžu udělat?
T.Kučera (Hradec Králové)
Jak jako hematolog můžu pomoci?
P.Kessler (Pelhřimov)

 
16:30 Přestávka

 
16:45 Periprocedurální péče a stavění krvácení u pacientů s antikoagulační léčbou

Moderuje P.Dulíček (Hradec Králové)
Z.Moťovská (Praha), R.Herzig (Hradec Králové), J.Hirmerová (Plzeň), J.Cyrany (Hradec Králové), T.Kučera (Hradec Králové), V.Černý (Praha)Úvod do problematiky
V.Černý (Praha)Shrnutí
P.Dulíček (Hradec Králové)

 
17:45 Konec programu